Россияда иштөө: мигранттардын эмгек укуктары жана башка пайдалуу кеңештер

Эгерде Россияга сиз Азербайжандан, Кыргызстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Украинадан иштөө үчүн келген болсоңуз, анда бул китепчелер сиз үчүн. Алар иштөөгө патент талап кылынбаган Белоруссиянын, Казакстандын, Кыргызстандын жана Армениянын жарандары үчүн да пайдасы тиет.

Россияда мыйзамдуу түрдө ишке кантип орношууга болот? Чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүгө кандай укуктары бар? Миграциялык мыйзамдардын бузуучусу болбош үчүн эмне кылуу керек? Жумушка орношууда канткенде алдамчылардын курмандыгы болбош керек? Эгерде баары бир ушундай жагдайга кабылып, сиздин иш берүүчүңүз же “бригадириңиз” шылуун болуп калган учурда эмне кылуу керек? Кыйын жагдайга кабылганда ким жардам бере алат?

Сиз бул баардык суроолордун жообун биздин китепчелерден таба аласыз. Сиздер үчүн аларды юристтер, укук коргоочулар жана профсоюздар түзүп чыккан.
китепчелерден